Avís Legal

El contingut del web de IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, SL, té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de la marca comercial IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, SL, l’oferta i prestació dels mateixos d’acord amb els seus termes i condicions i facilitar l’operativa als clients.

IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d’aquest web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, S.L. rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Els productes i serveis que IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, S.L. ofereix en la present web, podran ser sol·licitats i/o contractats on-line pels clients mitjançant la utilització dels formularis corresponents.

IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

Protecció de Dades

IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, S.L. garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, el client o usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’Empresa i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals l’Empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió, a fi d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, S.L.

El client o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, sent facultativa les respostes que pogués donar a les qüestions que es li plantegin al marge del contracte.

El client o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, podent utilitzar per a això qualsevol dels canals de comunicació de IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, SL, utilitzant el servei telefònic d’atenció al client +34 902 115 117, o mitjançant el correu electrònic info@ids-bcn.com o, en general, pel mesurat de comunicació que generalment utilitzi. El departament responsable del fitxer automatitzat és el Departament de Qualitat de IMPRESSION DISTRIBUTION SOLUTIONS, S.L., a Barcelona, ​​on el client o usuari també es podrà dirigir per escrit en el cas de considerar-ho necessari.